Titel: Werkboek Management Accounting,
methoden van opbrengsten- en kostencalculatie
ISBN: 9072194551
Auteur: drs M. van Wallenburg RA
Aantal pagina's: 160
Prijs: 12,50
(incl. btw)
Uitgeverij Tutein Nolthenius

Den Bosch, tel. 073-6146400, fax 073-6138535.

Vraagstukken behorend bij het studieboek Management Accounting.

De hoofdstukindeling van het werkboek is identiek aan die van het studieboek. Per hoofdstuk zijn er begripsvragen, repetitievragen, discussievragen en vraagstukken.

Voor docenten is een apart antwoordenboek verkrijgbaar bij de uitgever.