Inhoud van TMap Test Topics

Voorwoord  5

Dankwoord  8

1  Inleiding  17
    1.1 Aanleiding  17
    1.2 TMap in de markt  18
    1.3 Opbouw van het boek  19
    1.4 Leeswijzer  19

Deel 1: Business Driven Testmanagement met TMap

2  Business driven testmanagement in vogelvlucht  23
3  Opdrachtformulering  29
4  Productrisicoanalyse  33
    4.1 Betrokkenen  34
    4.2 Inventariseren van de risico’s  35
    4.3 Classificeren van de risico’s  36
    4.4 Resultaat  39
5  Teststrategie  41
    5.1 Betrokkenen  41
    5.2 Koppeling tussen productrisicoanalyse en teststrategie  42
    5.3 Een teststrategie over meerdere testsoorten heen  43
        5.3.1 Toewijzen risico’s aan kwaliteitsattributen  43
        5.3.2 Toewijzen risico’s en kwaliteitsattributen aan testsoorten  45
    5.4 Een teststrategie voor één afzonderlijke testsoort  48
        5.4.1 Bepalen deelobjecten  48
        5.4.2 Bepalen risico per deelobject en kwaliteitsattribuut  49
        5.4.3 Bepalen testdiepgang en werkwijze  50
        5.4.4 Bepalen te gebruiken testtechnieken  51
    5.5 Resultaat  55
6  Begroten en plannen  57
    6.1 Begroten  57
        6.1.1 Begroten op basis van verhoudingsgetallen  61
        6.1.2 Begroten op basis van omvang en strategie  63
        6.1.3 Begroten op basis van omvang  66
        6.1.4 Work Breakdown Structure  67
        6.1.5 Toetsbegrotingsaanpak  68
        6.1.6 Proportioneel begroten  68
        6.1.7 Extrapolatie  69
    6.2 Plannen  70

7  Rapporteren en sturen  73
    7.1 Terugkoppeling in de planfase  74
        7.1.1 Fixeren (master)testplan  78
    7.2 Sturing en terugkoppeling tijdens de uitvoering  78
        7.2.1 Bewaking en bijsturing  79
        7.2.2 Rapporteren  83

Deel 2: TMap toegepast

8  TMap-light  93
    8.1 Inleiding  93
        8.1.1 Waarom light?  93
        8.1.2 Risico’s van de light-aanpak  94
    8.2 Beschrijving TMap-light  94
    8.3 Fasering  95
    8.4 Technieken  97
        8.4.1 Strategiebepaling  97
        8.4.2 Specificatietechnieken  98
    8.5 Infrastructuur  99
    8.6 Organisatie  99
        8.6.1 Teamsamenstelling  99
        8.6.2 Voortgangsbewaking en rapportage  100
        8.6.3 Bevindingenbeheer  100
        8.6.4 Testware beheer  100

9  Het outsourcen van testen  101
    9.1 Inleiding  101
    9.2 Outsourcing algemeen  101
    9.3 Specifieke uitdagingen bij testoutsourcing  102
    9.4 Het proces van uitbesteding  103
        9.4.1 Doelstelling, scope en aanpak  104
        9.4.2 Selectie leverancier  106
        9.4.3 Opstellen contract  107
        9.4.4 Implementatie/transitie  109
        9.4.5 Regievoering  111
    9.5 Succesfactoren en risico’s  115

10  Testen & Quality Assurance (QA) van pakketimplementaties  119
    10.1 Inleiding  119
    10.2 Implementatie van een pakket  120
        10.2.1 Wat is een pakket?  120
        10.2.2 Voordelen  120
        10.2.3 Passend pakket?  121
        10.2.4 Invoering  122
        10.2.5 Onderhoud  124
        10.2.6 Projectaanpak  124
    10.3 Waarom Quality Assurance en testen?  124
        10.3.1 Risico’s bij pakketimplementaties  124
        10.3.2 Waarom een onafhankelijke partner voor QA en testen?  127
    10.4 QA van pakketimplementaties  128
        10.4.1 Grip op een project  128
        10.4.2 Aandachtsgebieden  128
        10.4.3 Aandachtsgebieden en pakketten  129
        10.4.4 Fasering  132
    10.5 Hoe gaat het testen van pakketimplementaties?  137
        10.5.1 Wat is anders?  137
        10.5.2 Kwaliteitsattributen  138
        10.5.3 Testsoorten  141
        10.5.4 Testbasis  144
        10.5.5 Fasering  145
        10.5.6 Organisatie  145
        10.5.7 Testspecificatietechnieken  148
        10.5.8 Testtools en testomgeving  149
        10.5.9 Onderhoud  150

11  Testen binnen iteratief ontwikkelen (met componenten)  151
    11.1 Inleiding  151
    11.2 iCBD  151
        11.2.1 Reden  151
        11.2.2 Component Based Development  152
        11.2.3 Iteratieve en incrementele ontwikkeling  154
    11.3 iCBD en testen  157
        11.3.1 Testvisies van de methodieken  157
        11.3.2 Kanttekeningen  158
    11.4 Gestructureerd testen bij iCBD  161
        11.4.1 Inleiding  161
        11.4.2 Teststrategie  161
        11.4.3 Testsoorten, toetsen en het mastertestplan  166
        11.4.4 Testbasis  170
        11.4.5 Fasering  172
        11.4.6 Technieken  172
        11.4.7 Infrastructuur  173
        11.4.8 Organisatie  175

12  Testen van datawarehousing/business intelligence  177
    12.1 Inleiding  177
    12.2 Datawarehousing, van gegevens tot informatie  177
        12.2.1 Verschillen met traditionele informatiesystemen  178
    12.3 Componenten van datawarehousing  179
        12.3.1 Brongegevens  180
        12.3.2 Extractie, transformatie en load  180
        12.3.3 Datawarehouse  181
        12.3.4 Distributie (optioneel)  182
        12.3.5 Datamarts (optioneel)  182
        12.3.6 Queries, OLAP of data mining  183
        12.3.7 Datawarehousing processen  183
    12.4 Testen van datawarehousing  184
        12.4.1 Belangrijkste verschillen  184
        12.4.2 Teststrategie  185
        12.4.3 Testsoorten  188
        12.4.4 Toetsen  191
        12.4.5 Testbasis  191
        12.4.6 Fasering  192
        12.4.7 Technieken  192
        12.4.8 Infrastructuur  194
        12.4.9 Organisatie  195

13  Gestructureerd testen van embedded software  197
    13.1 Wat is embedded software?  197
    13.2 Gestructureerde testaanpak  198
        13.2.1 Fasering  199
        13.2.2 Organisatie  200
        13.2.3 Technieken  201
        13.2.4 Infrastructuur & tools  204
    13.3 Conclusie  207

14  Exploratory Testing  209
    14.1 Inleiding  209
    14.2 Exploratory Testing  210
        14.2.1 Wat is het?  210
        14.2.2 Wanneer wel of niet toepassen?  212
        14.2.3 De Exploratory Tester  216
        14.2.4 Vergelijking met error guessing  217
        14.2.5 Belang van ET  217
    14.3 Session based test management (SB)  218
        14.3.1 Inleiding  218
        14.3.2 Testcharters  218
        14.3.3 Testsessie  220
    14.4 Inpassing ET/SB in TMap  221
        14.4.1 TMap fase Planning (& beheer)  222
        14.4.2 TMap fase Voorbereiding  224
        14.4.3 TMap fase Specificatie  225
        14.4.4 TMap fase Uitvoering  225
        14.4.5 TMap fase Afronding  226
        14.4.6 Organisatie  227
        14.4.7 Technieken  228
        14.4.8 Infrastructuur  228
    14.5 Conclusie  229

15  Ketentesten  231
    15.1 Inleiding  231
    15.2 Wat is ketentesten?  231
        15.2.1 Beschrijving  231
        15.2.2 Wat is er zo bijzonder aan?  232
    15.3 Teststrategie  233
        15.3.1 Strategiebepaling  233
        15.3.2 Kwaliteitsattributen  234
    15.4 Fasering  236
    15.5 Technieken  238
    15.6 Organisatie  239
        15.6.1 Betrokkenen  239
        15.6.2 Functies/rollen/verantwoordelijkheden  239
        15.6.3 Budget  240
    15.7 Testinfrastructuur  240

Deel 3: Methodische relaties

16  TMap binnen RUP  245
    16.1 Inleiding  245
    16.2 RUP  246
        16.2.1 Best practices  246
        16.2.2 Fasen  247
        16.2.3 Disciplines  248
    16.3 Testen in RUP  250
        16.3.1 Master Test Plan en Iteration Test Plan  251
        16.3.2 Unit Test (UT)  251
        16.3.3 Integratietest (IT)  252
        16.3.4 Systeemtest(ST)  253
        16.3.5 Acceptatietest (AT)  254
        16.3.6 Reviews  255
        16.3.7 Rollen  255
    16.4 Toepassing TMap bij RUP  255
        16.4.1 Mastertestplan  256
        16.4.2 Fasering  256
        16.4.3 Organisatie  268
        16.4.4 Technieken  269
        16.4.5 Infrastructuur  270
        16.4.6 Acceptatietest  270

17  Case study: TMap en DSDM  273
    17.1 Inleiding  273
    17.2 Onze organisatie en het testproces  274
        17.2.1 Onze organisatie  274
        17.2.2 Huidige testaanpak  274
    17.3 DSDM  275
        17.3.1 DSDM in het kort  275
        17.3.2 Status van de implementatie van DSDM bij ABN AMRO  277
    17.4 Het proces van de huidige testaanpak spiegelen aan DSDM  278
    17.5 Eerste indrukken  279
    17.6 Onze testaanpak  281
        17.6.1 Fasering en (test)producten  281
        17.6.2 Testrollen  289
    17.7 Implementatie van de nieuwe testaanpak  290
    17.8 Ervaringen bij het opstellen van de nieuwe testaanpak  291
    17.9 Resultaten in de projecten  293

18  TMap binnen PRINCE2  297
    18.1 Inleiding  297
    18.2 Wat houdt PRINCE2 in  298
        18.2.1 Het fenomeen PRINCE2  298
        18.2.2 Belangrijke begrippen uit PRINCE2 voor het testen  303
    18.3 TMap in PRINCE2 op hoofdlijnen  306
        18.3.1 De TMap-pijlers in PRINCE2  307
        18.3.2 Belangrijkste aansluitpunten vanuit TMap  308
    18.4 Testmanagement in PRINCE2 volgens TMap  310
        18.4.1 TMap-processen in PRINCE2-processen in detail  311
        18.4.2 De PRINCE2-componenten en TMap  318
        18.4.3 De PRINCE2-technieken en TMap  323
        18.4.4 Product- en rolbeschrijvingen en TMap  323

Bijlage A: Checklist eigenschappen en randvoorwaarden  325
Bijlage B: Checklist risicovragen  326
Bijlage C: Entry- en exitcriteria  327
Bijlage D: Onderhandelbaarheidsprincipe  329
Bijlage E: Testen op basis van Use Cases  334
Bijlage F: Mastertestplan volgens RUP en TMap  337
Bijlage G: Detailvergelijking RUP en TMap testactiviteiten  338
Bijlage H: Vergelijking TMap producten met RUP artifacts  347
Bijlage I: De relevante TMap begrippen in PRINCE2  349
Bijlage J: Work Package soorten voor testen  352
Bijlage K: Wijzigingen BDTM en TMap tweede druk  354

Literatuur  357

Software Control  361

Auteurs  363

Index  367