Index van TMap Test Topics

A
absolute classificatie  36
acceptatiecriteria  24, 109, 134
acceptatietest  254, 294
afstemming met belanghebbenden  82
afwijkende risicodelen  47
analyseren gebeurtenis  79
artifact  248
assemblagefase  162
audit-trail  193

B
bedrijfsproces  233
bedrijfsrisico  102
begroting  24, 26, 57, 74, 83, 109
begrotingstechniek  58
beheersing van omgevingsfactoren  129
beslissingstabellentechniek  202
bespreekpunten  77
best practices  120, 246, 275
bevindingen  84
bevindingenadministratie  109
bevindingenbeheer  95, 100
bewaking  78
bijsturing  79
boundary value analysis  202
brongegevens  180, 191, 195
bronsysteem  195
budgettering  106
business case  301, 303, 319
business intelligence  178
business rules  264
business study  282

C
CBD  151
change control  302, 323
checklist risicofactoren  36
class  264
class diagram  247, 264
classificatie  36
classificeren  33
closing a project  300, 316
cluster  239
clustercoŲrdinator  239
code insertion  206
code instrumentatie  205
code metrics  205
code size grens  205
coding standard  204
component  152
Component Based Development  151
componenten library  154
configuratie management  280
configuration management  302, 323
construction  248
controletellingen  193
controlling a stage  300, 313
controls  112 - 113, 302, 320
core engineering  249
core supporting  249
co-sourcing  102
customizing  121

D
data mining  178, 183
data model  264
dataflowtest  98, 228
datamart  182
dataset  194
datawarehouse  178
datawarehousesoftware  194
datawarehousing  177
DBI  284
debriefing  226
deelobject  48
default workflow test  254
definiŽren maatregelen  79
dekkingsgraad  108
design and build iteration  284
detailplan  108
detailrisicofactoren  37
detailtestplan  29, 59
DFT  228
diepgang  108
directe schade  34
directing a project  299, 313
doorlooptest  231
doorlooptijd  70
driver  175, 205
DSDM  151, 273, 304
dynamisch testen  51
dynamische code analyzer  206

E
effectiviteit  87
efficiŽntie  87
eis aan het testobject  30
eisen aan het product  24
elaboration  248
elementaire vergelijkingentest  228
embedded product  197
embedded software  197
end-to-end test  189, 231
entrycriteria  163, 237, 327
equivalence partitioning  202
ernstcategorie  31, 85, 109, 114
ERP-pakket  120
error guessing  98, 217
ervaringscijfers  58, 61
ET  209
ETL  180
evaluatiesessie  159, 165
EVT  228
exception plan  305
exitcriteria  25, 30, 163, 327
expertbegroting  58
exploratory testing  98, 209, 250
extractie  180
extractieproces  181, 183

F
faalkans  33
fasering  95, 192, 236, 277
faseringsmodel  24
feasibility study  282
fieldtest  203
fitness for business purpose  276
FMI  283
framework  275
functiepunt  108
functies en taken  109
functiescheiding  106
functional model iteration  283
functionaliteit  129

G
gebruikersbetrokkenheid  275
gecertificeerd personeel  104
gecertificeerd proces  104
Generiek Master Testplan  108
GMTP  108
grip op projecten  128

H
hashtotaal  193
health check  112, 114
hergebruik  104
hertesten  71
HICCUPP  226
hoedanigheid  129

I
implementatie van pakketten  119
implementatiepartner  127
implementatiestrategie  144
implementation  286
implementer  251
implicitiet testen  52
inception  247
increment  281
incrementeel ontwikkelen  156, 199
indirecte schade  34
infrastructuur  194, 240
initiating a project  299, 311
initiŽle begroting  57
inschatten risico  79
in-sourcing  102
inspectie  191, 201
integratietest  252
iteratie  247, 256
iteratief ontwikkelen  151, 156, 246
iteratieve fase  281
iteration test plan  251, 258

K
ketentesten  231
knelpunten  87
kwaliteit van het testobject  85
kwaliteit van het testproces  87
kwaliteitsattribuut  36, 43, 45, 59, 109, 138, 185, 192, 287
kwaliteitsoordeel  104
kwaliteitsplan  136
kwaliteitsrapportage  136
kwaliteitsverificatie  247, 250

L
laboratoriumomgeving  203
lineaire fase  281
load  180
load test  206

M
management of risk  302, 322
management stage  304
managing product delivery  300, 315
managing stage boundaries  300, 315
Master Test Plan  251
mastertestplan  29, 59
mastertestplanning  24
memory leak  206
metadata  182
metrics  112, 114, 205
migratiestrategie  122
mijlpaal  76, 106
mijlpalen  70
missie  218
module testen  201
moment van betrokkenheid  95
monitoring  108, 111
multiple outsourcing  102

N
niet-functionele eisen  30
niveaus van begroting  57
n-switch coverage  203

O
off-shore  105
off-shoring  102
OLAP  183
omvang van het testobject  63
onderhandelbaarheidsconcept  329
onderhandelbaarheidsprincipe  329, 331, 333
OnLine Analytical Processing  183
opdracht  26
opdrachtformulering  24, 29, 83
organisation  301, 319
outsourcing  101
out-tasking  102

P
pakket  120
pakketeigenschappen  325
pakketleverancier  127
pakketrandvoorwaarden  325
pakketselectie  122
parametrisering  120, 123
PCT  228
plan van aanpak  106
planmatige beheersing  129
planning  70, 109, 299, 317
planning en beheer  95, 257, 307
plans  301, 319
pretest  266
PRINCE2  297, 349
procescyclustest  228
product based planning  305
productbeschrijving  303
producteisen  30
productiegegevens  190, 194
productievergelijking  193
productiviteit  65
productrisico  28, 33, 35, 84, 86
productrisicoanalyse  24, 33, 41, 43, 83
productrisicomatrix  135
programmastructuuranalyse  204
Project Master Test Plan  108
projectbeheersing  128
projectrisicoanalyse  25
PROOF  221
proportioneel begroten  68
prototyping  277

Q
QA  119
QMap  132
Quality Assurance  119
quality in a project environment  302, 322
query  183

R
RAD  152
randvoorwaarden  25, 31, 41, 76, 213, 325
Rapid Application Development  152
rapportage  27, 83, 100
rapportagemiddel  73
rapportageproces  183
rapporteren  24, 73, 82
Rational Unified Process  151, 245
record & playback tool  206
regiefunctie  112
regievoering  103, 111
regressietest  71, 165, 174
relatieve classificatie  36
Request For Information  106
Request For Proposal  106
resource planning  106
review  191
RFI  106
RFP  106
risico  23, 33, 42, 108, 124
risicobeheersing  27
risicoclassificatie  34, 44
risicodeel  47
risicogroep  35
risicoklasse  36, 43, 45, 49, 85
risicorapportage  88
risicovragen  326
rol tester  252
RUP  151, 245, 337 - 338
RUP artifacts  347
RUP-testrollen  269
RUP-testvormen  259

S
samenstelling testteam  95
schade  33, 125, 215, 233, 312
Select Perspective  151
selectie leverancier  103
selectietest  141
selectieve outsourcing  102
SEM  228
semantische test  98, 228
sensor  198
sequence diagram  264
Service Level Agreement  103, 108
session based test management  218
simulator  207
SLA  103
software requirements specification  201
SP  151
specificatie  95, 109
specificatietechniek  98
standaardisatie  104
standaardpakket  119
starting up a project  299, 311
state transition testing  203
state-testing  202
static code analyzer  204
statisch testen  51
sterschema  181
strategiebepaling  94, 128, 133
stresstest  206
stub  175, 205
sturen  24, 27, 73, 111, 128
style guide  204
sub-contracting  105
supplementary specification  264
SYN  228
syntactische test  98, 228
systeemdocumentatie  170, 209, 238, 250
systeemintegratietest  231

T
targetomgeving  198
teamsamenstelling  99
technical stage  304
technieken  192, 303
terugkoppeling  27, 73, 78
test analyst  254
test coverage  201
test coverage tool  205
test designer  254
test discipline  253
test point  218
Test Process Improvement-model  94
test use case  203
testactiviteiten  57
testbaarheid  94
testbasis  30, 50, 84, 144, 191
testbelang  50
testcharter  218
testcyclus  260
testdekking  50 - 51, 97
testdeskundigheid  99
testdienstenpakket  106
testdiepgang  50
testeffectiviteit  114
testefficiency  114
tester  254
testfasen  57
testinfrastructuur  94
testmanager  254
testobject  100
Testobject Omvang Meter  63
testomgeving  109, 149
testorganisatie  105
testoutsourcing  101
testplan  73
testproces  100, 105
testproduct  109
testpunt  108
testregie  109
testrol  289
testsessie  220, 227
testsoort  45, 57, 141, 166, 188, 251
testspecificaties  100
testspecificatietechnieken  95, 148, 238
teststrategie  24, 41, 63, 74, 83, 109, 161, 185, 233, 288
teststrategiebepaling  97
testteam  99
testtechnieken  50 - 51, 172
testtools  149, 157, 174, 195, 204, 252
testuitvoeringsdossier  100
testware  94
testware beheer  95, 100
testwerkwijze  50
time boxing  156, 277
TMap-light  93
toetsbegrotingsaanpak  68
toetsen  43, 136, 169, 191, 247, 353
tolerantiegrenzen  73
TOM  63
tools  109
transformatie  180
transition  248

U
uitbesteden van testen  103
uitbesteding  112
uitgangspunten  31
uitvoering  95, 136
UML  170, 247, 334
Unified Modeling Language  170, 247
unit testing  251
use case  247, 264, 334
use case diagram  334
use case model  264

V
validatietest  203
veranderingsproces  98
verantwoording  136
verhoudingsgetallen  61
vierkantstelling  193
V-model  154, 199
voorbereiding  132
voortgang van het testproces  84
voortgangsbewaking en rapportage  95
voortgangsrapportage  73, 84
vrijgaveadvies  24, 73, 88, 136

W
WBS  67
wegingsfactor  65
welke  36
Work Breakdown Structure  67
work package  352
workflow  248
workshop  277