Auteurs

Rob Baarda
Rob Baarda startte, na 7 jaar in de IT-ontwikkelkant, in het testvak in 1986 met geautomatiseerde testuitvoering. Daar begon zijn interesse in testen als methode.
Tegenwoordig werkt Rob op het terrein van testen bij de afdeling Business Development van Sogeti. Hij doceert en spreekt regelmatig over TMap-georiënteerde onderwerpen zoals risk based testen, testen voorkomt schade en TMap en PRINCE2.

Anja Bakker
Anja Bakker is sinds 1995 werkzaam binnen het vakgebied testen. Zij heeft onder meer testtrajecten geleid, een groot aantal TPI-assessments uitgevoerd en implementaties van testverbeteringen (be)geleid. Daarnaast heeft Anja verschillende testopleidingen ontwikkeld, waaronder een testopleiding voor de OU en is zij nadrukkelijk betrokken bij het opzetten van een TMap-certificaat voor het Exin. Thans is Anja werkzaam als uitvoeringsmanager voor de divisie Software Control van Sogeti.

Rob Hendriks
Rob Hendriks is sinds 1996 werkzaam op het gebied van software kwaliteit, met de nadruk op software testen. De afgelopen jaren is hij werkzaam geweest als testcoördinator en adviseur binnen projecten voor technische en administratieve systemen. Hij verzorgt zeer regelmatig cursussen o.a. op het gebied van inspecties en testen (ISEB Foundation en Practitioner geaccrediteerd). Hij vervult momenteel de rol van manager operations binnen Improve Quality Services.

Tim Koomen
Tim Koomen werkt binnen Sogeti voor de afdeling Business Development, waar hij zich bezighoudt met de ontwikkelingen op het vakgebied van testen, zoals agile testing, iteratieve ontwikkelmethoden, testen van softwarepakketten, datawarehousing, etc. Tim is co-auteur van het boek Test Process Improvement, heeft diverse artikelen geschreven, geeft regelmatig cursussen en presenteert op internationale congressen. In 2003 kreeg hij de European Testing Excellence Award uitgereikt voor zijn werk op het gebied van TPI, TMap en testen algemeen.

Martin Pol
Martin Pol is senior testconsultant bij Polteq International Testing Services B.V., het bedrijf dat hij begin 2000 oprichtte. Hij is sinds 1983 dagelijks in de (internationale) testpraktijk werkzaam en heeft ruime ervaring met het managen van testprojecten en het verbeteren van testprocessen bij veel organisaties in diverse branches. Hij is één van de grondleggers van gestructureerd testen in Nederland en (co-)auteur van de boeken over TMap en TPI. Hij heeft recentelijk de ISEB foundation standaard voor het Nederlands bewerkt. Hij is een gewaardeerd spreker op conferenties en docent voor trainingen in Europa, Noord en Zuid Amerika, Azië en Australië. In 1998 heeft Martin Pol in München de “European Testing Excellence Award” ontvangen voor zijn enorme bijdrage aan het vakgebied van testen in Europa. Sinds enkele jaren is Martin Pol intensief betrokken in organisaties om (ook) het testen succesvol uit te besteden en hoe het uitbestede testwerk te regisseren.

Mark Tolsma
Mark Tolsma is sinds 1987 werkzaam in de ICT en sinds 1995 als professioneel tester. Hij heeft jarenlange ervaring in testmanagement en het inrichten en consolideren van gestructureerd testen in projecten en organisaties. Mark is actief betrokken bij innovaties op het vakgebied testen, zoals recentelijk het inpassen van TMap in de iteratieve systeemontwikkelmethode RUP.

Erik van Veenendaal
Erik van Veenendaal is reeds een groot aantal jaren werkzaam binnen het vakgebied software kwaliteit. Hij heeft daarbinnen een specialisatie ontwikkeld op het gebied van testen en inspecties en is co-auteur van onder andere “Testen volgens TMap” en “The Testing Practitioner”. Als testmanager en adviseur is hij betrokken geweest bij een groot aantal automatiseringsprojecten. Tevens heeft hij bij een aantal omvangrijke organisaties meegewerkt aan teststructurering en test process improvement. Hij spreekt regelmatig op zowel nationale als internationale conferenties en is een internationaal gerespecteerd trainer (ISEB geaccrediteerd) op het gebied van software testen. Hij heeft inmiddels twee keer de ‘Best Tutorial Award" gewonnen tijdens EuroSTAR. Momenteel voert hij de directie van Improve Quality Services. Als universitair docent is hij part-time verbonden aan de faculteit Technology Management van de TU-Eindhoven. Tevens is hij lid van de Nederlandse standaardisatiecommissie ten aanzien van software kwaliteit en International Software Testing Qualification Board (ISTQB).

Tinus Vellekoop
Tinus Vellekoop is sinds 1989 actief in de IT. Na een aantal jaren ervaring met projectmanagement is hij sinds 1997 actief in quality assurance en testen. Sinds enkele jaren werkt Tinus binnen de afdeling Business Development van Sogeti. Hij is daarbinnen verantwoordelijk voor ontwikkelingen op het terrein van quality assurance en testen en doceert en spreekt regelmatig over quality assurance.

Sylvia Verschueren
Sylvia werkt bijna 20 jaar in de ICT bij ABN AMRO. In 1995 is zij van technisch ontwerp overgestapt naar de afdeling die verantwoordelijk is voor methoden, technieken en tooling voor software ontwikkelen. Daar is zij zich, in de rol van testconsultant, bezig gaan houden met deze onderwerpen gericht op testen. Naast de ondersteuning van projecten (advisering, coaching, geven van trainingen & workshops en uitvoeren van reviews) is zij o.a. betrokken geweest bij de invoering van een standaard testmethode (inclusief latere varianten m.b.t. pakketten, web-applicaties, CBD-projecten en DSDM-projecten), een aanpak voor geautomatiseerd testen en testverbetertrajecten. Verder heeft zij de rol van testmanager/testcoördinator uitgevoerd in projecten.

Gerrit de Vries
Gerrit de Vries is Senior Testconsultant bij Sogeti Nederland BV en heeft ruime ervaring op het gebied van gestructureerd testen. Na zijn werkzaamheden in testuitvoering en testmanagement verleent hij momenteel, als TPI-Consultant (Test Process Improvement), ondersteuning en advies aan diverse testtrajecten, zowel nationaal als internationaal (Duitsland en Zweden). Zijn werkgebied omvat onder andere het inrichten van grote testprojecten, het implementeren van een gestructureerde testaanpak, het uitvoeren van assessments naar de testvolwassenheid en het optimaliseren van bestaande testprocessen.

Jos van Vroonhoven
Jos van Vroonhoven werkt sinds 1998 bij Sogeti als senior consultant met als aandachtsgebieden testen, kwaliteit en SPI. Daarvoor was hij o.a. werkzaam als zelfstandige en heeft hij diverse opdrachten op het gebied van software engineering uitgevoerd. In het regulier en niet-regulier onderwijs heeft hij diverse cursussen over kwaliteitszorg en software engineering verzorgd. Hij heeft cursusmateriaal ontwikkeld en is (mede) auteur van enkele artikelen over software engineering. Hij is examinator bij EXIN.