16 Methoden voor systeemontwikkeling, een vergelijkend rapport van de NGGO, Steven van 't Veld (red.), 1990, 236 pagina's, ISBN 9072194179, prijs f 149,00 / BEF 2900

De werkgroep Vergelijking Methoden van de NGGO heeft in anderhalf jaar tijd 16 methoden voor het ontwikkelen van (geautomatiseerde) informatiesystemen vergeleken. Het betreft D2S2, Gane & Sarson, IDO, INFOMOD, Information Engineering (IE), ISAC, Merise, JSD, Pirbhai, NIAM, PRISMA, SADT, SDC, SSADM, Ward & Mellor, Yourdon/DeMarco.
Van iedere onderzochte methode zijn m.b.v. een beoordelingsmatrix de sterke en zwakke punten aangegeven. Om deze matrices te kunnen opstellen heeft de werkgroep zeer vele facetten moeten analyseren en evalueren. De invulling van de facetten per methode is onderling ook weer vergeleken. Voorbeelden van de vergeleken facetten zijn: achterliggende theorieŽn, gerichtheid, zwaartepunt, projectbeheersing, gebruikte technieken, beschikbare hulpmiddelen en scenario's enz. Ten slotte worden per methode, maar ook voor methoden in het algemeen, de te verwachten ontwikkelingen besproken.