Titel: Management Accounting, methoden van opbrengsten- en kostencalculatie
ISBN: 9072194543
Auteur: drs M. van Wallenburg RA
Aantal pagina's: 480
Prijs: 24,50
(incl. btw)
Uitgeverij Tutein Nolthenius, Den Bosch, tel. 073-6146400, fax 073-6138535.

Over het boek
'Management Accounting, methoden van opbrengsten- en kostencalculatie' is een studieboek op HBO-niveau gericht op kostprijscalculatie en budgettering, met een accent op in de praktijk gebruikte en bruikbare methoden. Behandeling van de ABC-methode (activity based costing) vormt bij beide onderwerpen een integraal onderdeel van de tekst.
Enkele onderwerpen die in de meeste studieboeken summier worden behandeld, maar in dit studieboek uitgebreid aan bod komen, zijn:

  • marketing- en distributiekosten
  • rentekosten
  • kosten van research en ontwikkeling
  • de relatie tussen kostprijs en verkoopprijs
  • methoden voor kostenbesparing.

Een afzonderlijk werkboek bevat per hoofdstuk begripsvragen, repetitievragen, discussievragen en vraagstukken.

Over de auteur
drs M. van Wallenburg RA heeft een brede praktijkervaring in het bedrijfsleven (bankwezen, industrie en uitgeverij) en als praktiserend accountant. Zijn onderwijservaring deed hij op als docent en educatiemanager voor bedrijfseconomie, informatica en logistiek bij het Instituut voor Sociale Wetenchappen.

Voorwoord - Inhoudsopgave - Literatuurlijst - Begrippenlijst - Index