Voorwoord
ERP in bedrijfOver ERP (Enterprise Resource Planning) software zijn al vele artikelen en boeken geschreven, waardoor de vraag zich opdringt: “Waarom dit boek?” Het antwoord is even gemakkelijk als voor de hand liggend: “Inderdaad, er is veel zin maar ook veel onzin over ERP geschreven”.
Echter, tot op heden kennen wij nog geen boeken over ERP in een context zoals wij die voor ogen hebben. Die enerzijds de aspecten omvatten die voor organisaties die zich aan ERP wagen van belang zijn, zoals het selecteren van de meest geschikte applicatie of het opleiden van eindgebruikers. En die anderzijds een objectieve analyse biedt van functionaliteit van de meest voorkomende ERP-applicaties.
Kortom, “everything you always wanted to know about ERP, but were afraid to ask”.

Wij realiseren ons dat, met name door de beschrijving van de functionaliteit van de pakketten, de houdbaarheid van dit werk beperkt is. Echter, het grootste deel van dit boek is release- en versie-onafhankelijk en in ieder geval millennium-proof. Teneinde het gehele werk up-to-date te houden, zullen wij in ieder geval het functionaliteitsbeschrijvende deel bij herdrukken actualiseren. Voor diegenen die op dit moment een ERP-implementatie overwegen of net zijn begonnen: “sterkte, je zult het nodig hebben!” Voor diegenen die zojuist live zijn gegaan: “gefeliciteerd, maar juich niet te vroeg, het operationeel beheer en de upgrades blijven je levenslang achtervolgen!” Voor diegenen die dit werk als studieboek gaan hanteren: “helaas is de werkelijkheid weerbarstiger dan de theorie, maar deze basiskennis is nooit weg”.

Wellicht dat u zich inmiddels afvraagt of wij wel in ERP geloven. Zeker doen wij dat, maar niet als oplossing van alle problemen. Wel als mogelijk onderdeel van een oplossing, waarbij onze ervaring leert dat alleen al het realiseren van die oplossing een probleem vormt. Maar anders zou het onderwerp ook niet leuk zijn. Daarom vertrouwen wij erop dat u als lezer evenveel plezier ontleent aan het doornemen van dit boek als wij hebben gehad bij het samenstellen ervan.

Ongeveer gelijk met het verschijnen van dit boek ‘ERP in bedrijf’ kwam het, eveneens door KPMG-ers geschreven, boek ‘Performance Verbetering met Standaard Software’ uit. Dat boek legt het accent vooral op performance verbetering van organisaties en de ondersteuning die applicatiepakketten daarbij kunnen bieden.

Ons boek ‘ERP in bedrijf’ verschaft uitgebreide informatie voor organisaties die, al dan niet uit hoofde van verbeteringsdoelstellingen, daadwerkelijk met ERP aan de slag gaan, dan wel dit overwegen.

Utrecht, december 1998

Aad Koedijk
Andy Verstelle


Voorwoord - Inhoudsopgave - Inleiding - Index